Çağrı Merkezi :   444 9 559


Veri Gönderme Yükümlülüğüyle İlgili Değişiklik!

Merhaba,

21.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandığı üzere, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 40. maddesinin 31. fıkrasında yapılan değişikliğe göre;

Yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren 3’er aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi takip eden ay Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine göndermek zorundadır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir.

Söz konusu zorunluluk, yurtiçi ve uluslararası taşıma yapan yetki belgesi sahipleri için 01/01/2024 tarihine kadar ertelenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

TOBB STAUM